Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci Polskie Casino (zwan膮 dalej "Polityk膮") stanowi zbi贸r wytycznych dotycz膮cych ochrony Twojej prywatno艣ci oraz sposobu gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym ekskluzywnym kasynie online.

Niniejsza Polityka obejmuje wszystkie nasze us艂ugi, w tym witryn臋 internetow膮, aplikacj臋 mobiln膮 oraz inne powi膮zane produkty i us艂ugi Polskie Casino. Celem Polityki jest zapewnienie Ci pe艂nej informacji na temat danych, kt贸re gromadzimy, cel贸w ich zbierania, sposob贸w przetwarzania, podmiot贸w, z kt贸rymi dzielimy si臋 danymi osobowymi, Twoich praw zwi膮zanych z ochron膮 prywatno艣ci, a tak偶e zapewnienie maksymalnego bezpiecze艅stwa Twoich informacji.

Zrozumienie i akceptacja postanowie艅 niniejszej Polityki jest warunkiem skorzystania z naszych us艂ug. W momencie korzystania z naszych us艂ug, wyra偶asz zgod臋 na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z opisanymi tu zasadami. Je偶eli nie zgadzasz si臋 z nasz膮 Polityk膮 prywatno艣ci, prosimy o powstrzymanie si臋 od korzystania z naszych us艂ug oraz udost臋pniania nam swoich danych osobowych.

Nasz spos贸b przetwarzania Twoich danych osobowych opiera si臋 na przepisach dotycz膮cych ochrony danych obowi膮zuj膮cych w Polsce, w tym Rozporz膮dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych, uchylaj膮cym dyrektyw臋 95/46/WE (zwane r贸wnie偶 "Rozporz膮dzeniem og贸lnym o ochronie danych" lub "GDPR").

Jako administrator danych, Polskie Casino okre艣la cele i metody przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami ochrony danych. Wa偶ne jest dla nas, aby zapewni膰 pe艂ne bezpiecze艅stwo Twoich danych i wykorzystywa膰 je wy艂膮cznie w zgodzie z tym, co opisane w niniejszej Polityce.

Definicje

Pliki Cookies

Pliki cookies, cz臋sto nazywane 鈥瀋iasteczkami鈥, to dane informatyczne przechowywane na urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. Maj膮 one za zadanie u艂atwia膰 korzystanie z naszej strony internetowej oraz dostarcza膰 spersonalizowane do艣wiadczenia u偶ytkownikom. W celu uzyskania bardziej szczeg贸艂owych informacji na temat plik贸w cookie, a tak偶e sposob贸w i cel贸w ich przetwarzania, w tym r贸偶nicy mi臋dzy niezb臋dnymi a warunkowymi plikami cookie, zapraszamy do zapoznania si臋 z nasz膮 szczeg贸艂ow膮, lecz przyst臋pn膮 w odbiorze Polityk膮 plik贸w cookie dost臋pn膮 pod adresem: [Polityka Cookies].

Administrator danych

Termin 鈥濧dministrator danych鈥 odnosi si臋 do osoby fizycznej lub prawnej, organu administracyjnego, urz臋du lub innego organu, kt贸ry samodzielnie lub wsp贸lnie z innymi podmiotami okre艣la cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W zakresach, gdzie cele i sposoby przetwarzania danych osobowych s膮 okre艣lone przepisami prawa Unii lub pa艅stwa cz艂onkowskiego, administrator lub kryteria jego wyboru mog膮 wynika膰 z przepis贸w prawa Unii lub pa艅stwa cz艂onkowskiego.

W razie jakichkolwiek pyta艅 zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych, mo偶esz si臋 z nami skontaktowa膰 pod adresem e-mail: [email protected].

Podmiot przetwarzaj膮cy dane

Termin 鈥濸odmiot przetwarzaj膮cy dane鈥 odnosi si臋 do osoby fizycznej lub prawnej, organu administracyjnego, urz臋du lub innego organu, kt贸ry przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych. Podmiot taki dzia艂a na podstawie umowy z administratorem danych i podlega okre艣lonym wymogom prawid艂owego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Podmiot danych

Termin 鈥濸odmiot danych鈥 dotyczy osoby fizycznej, kt贸rej dane osobowe s膮 gromadzone i przetwarzane przez Polskie Casino.

Dane osobowe

Termin 鈥濪ane osobowe鈥 obejmuje wszelkie informacje umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 klienta lub dotycz膮ce osoby zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania. W ramach naszych us艂ug, gromadzimy jedynie dane, kt贸re s膮 niezb臋dne do 艣wiadczenia najwy偶szej jako艣ci rozrywki i zapewnienia pe艂nej ochrony Twojej prywatno艣ci.

Dane u偶ytkowania

Termin 鈥濪ane u偶ytkowania鈥 odnosi si臋 do informacji gromadzonych automatycznie przez nasz膮 witryn臋 internetow膮 (lub us艂ugi stron trzecich wykorzystywane przez Polskie Casino). Dane te mog膮 obejmowa膰 adresy IP, szczeg贸艂y dotycz膮ce poszczeg贸lnych wizyt na stronie, 艣cie偶ki przebytej przez u偶ytkownika w kontek艣cie odwiedzonych stron oraz inne parametry dotycz膮ce systemu operacyjnego urz膮dzenia i/lub 艣rodowiska informatycznego U偶ytkownika. Maj膮 one na celu optymalizacj臋 naszej witryny, zapewnienie lepszego dostosowania do Twoich potrzeb oraz doskonalenie naszych us艂ug.

U偶ytkownik

Termin 鈥濽偶ytkownik鈥 odnosi si臋 do osoby korzystaj膮cej z naszego serwisu Polskie Casino, kt贸ra, o ile nie okre艣lono inaczej, pokrywa si臋 z podmiotem danych. Naszym priorytetem jest zapewnienie Ci satysfakcjonuj膮cego i bezpiecznego do艣wiadczenia podczas korzystania z naszych us艂ug.

Bezpiecze艅stwo

Firma Game Lounge dba o bezpiecze艅stwo Twoich danych osobowych, przechowuj膮c je w formie cyfrowej na zaszyfrowanych dyskach twardych. Naszym celem jest zapewnienie najwy偶szego poziomu ochrony Twoich danych, dlatego stosujemy odpowiednie 艣rodki bezpiecze艅stwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dost臋powi, utracie lub nieuprawnionemu ujawnieniu Twoich informacji.

Ochrona danych osobowych u偶ytkownika

W Polskie Casino przywi膮zujemy ogromn膮 wag臋 do ochrony danych osobowych naszych klient贸w. Dlatego wykorzystujemy najlepsze procesy i systemy bezpiecze艅stwa, kt贸re s膮 uznawane za standard w bran偶y. Nasze zaanga偶owanie w kwestie ochrony danych osobowych nie ogranicza si臋 tylko do jako艣ci i wysokich standard贸w, ale obejmuje r贸wnie偶 najbardziej skrupulatne i efektywne stosowanie przepis贸w prawa. Nasza firma jest w pe艂ni zobowi膮zana do przetwarzania jedynie tych danych osobowych, kt贸re s膮 niezb臋dne i uzasadnione, zgodnie z zasadami ustanowionymi przez rozporz膮dzenie GDPR.

Zapewnienie bezpiecze艅stwa Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem. Nasze zabezpieczenia cyfrowe obejmuj膮 mocne szyfrowanie danych, kt贸re chroni Twoje informacje przed nieuprawnionym dost臋pem. Posiadamy r贸wnie偶 艣cis艂e kontrole dost臋pu, aby ograniczy膰 dost臋p do danych tylko do upowa偶nionych pracownik贸w, kt贸rzy musz膮 mie膰 dost臋p do tych informacji w celu 艣wiadczenia naszych us艂ug.

Dzia艂amy zgodnie z najwy偶szymi standardami ochrony danych, aby unikn膮膰 naruszenia Twojej prywatno艣ci. Przeprowadzamy regularne audyty bezpiecze艅stwa, aby monitorowa膰 nasze procedury i upewni膰 si臋, 偶e spe艂niamy wszelkie wymagania przepis贸w prawa. Nasza dedykowana ekipa ds. ochrony danych stale monitoruje ryzyko zwi膮zane z przetwarzaniem danych i wdra偶a odpowiednie 艣rodki, aby minimalizowa膰 ewentualne zagro偶enia.

polityka prywatnosci

Nasi pracownicy s膮 poddawani szkoleniom w zakresie ochrony danych osobowych, aby byli 艣wiadomi najnowszych standard贸w i przepis贸w dotycz膮cych bezpiecze艅stwa. Wszyscy nasi pracownicy maj膮 艣cis艂e obowi膮zki zachowania poufno艣ci danych i s膮 zobowi膮zani do przestrzegania rygorystycznych zasad dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych.

Ponadto, nasza Polityka prywatno艣ci jest oparta na zasadzie przejrzysto艣ci i informowania klient贸w o tym, jakie dane zbieramy, w jaki spos贸b je wykorzystujemy oraz z kim mo偶emy je dzieli膰. Dok艂adnie opisujemy cele przetwarzania danych oraz uprawnienia, jakie przys艂uguj膮 naszym klientom w zakresie swoich danych osobowych. D膮偶ymy do zapewnienia pe艂nej jasno艣ci i zrozumia艂o艣ci w kwestii ochrony danych osobowych.

Jeste艣my 艣wiadomi odpowiedzialno艣ci, jak膮 ponosimy jako operator kasyna online. Dlatego nasze dzia艂ania w zakresie ochrony danych s膮 w pe艂ni zgodne z rozporz膮dzeniem GDPR, a my stale doskonalimy nasze procedury, aby spe艂nia膰 najwy偶sze wymagania ochrony danych osobowych. Tworzymy bezpieczne i zaufane 艣rodowisko dla naszych klient贸w, dbaj膮c o to, 偶eby ka偶dy m贸g艂 cieszy膰 si臋 naszymi us艂ugami w pe艂ni 艣wiadom, 偶e jego dane s膮 w bezpiecznych r臋kach.

Twoje zaufanie jest dla nas niezwykle wa偶ne, dlatego podejmujemy wszelkie mo偶liwe dzia艂ania, aby utrzyma膰 najwy偶szy poziom ochrony danych osobowych. Je艣li masz jakiekolwiek pytania lub w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce ochrony danych w Polskie Casino, zach臋camy do kontaktu z naszym dzia艂em obs艂ugi klienta, kt贸ry jest gotowy udzieli膰 Ci wsparcia i odpowiedzie膰 na wszelkie pytania zwi膮zane z bezpiecze艅stwem Twoich danych osobowych.

Dane osobowe, kt贸re nam przekazujesz

W Polskie Casino istniej膮 r贸偶ne sposoby, w jakie mo偶esz przekaza膰 nam swoje dane osobowe, aby艣 m贸g艂 w pe艂ni korzysta膰 z naszych us艂ug. Oto kilka z nich:

Zapisanie si臋 do naszego newslettera:

Je艣li zdecydujesz si臋 zapisa膰 do naszego newslettera, b臋dziemy potrzebowa膰 od Ciebie pewnych danych osobowych, aby艣my mogli dostarcza膰 Ci interesuj膮ce tre艣ci i informacje. W ramach tego procesu prosimy o podanie nast臋puj膮cych danych obowi膮zkowych:

Adres e-mail, imi臋, opcjonalnie numer telefonu.

Wype艂nianie formularzy kontaktowych:

Je艣li skorzystasz z formularzy kontaktowych dost臋pnych na naszej stronie, b臋dziemy potrzebowa膰 pewnych danych osobowych, aby艣my mogli odpowiedzie膰 na Twoje zapytania i udzieli膰 wsparcia. W zale偶no艣ci od celu Twojego zapytania, prosimy o podanie nast臋puj膮cych danych obowi膮zkowych:

Imi臋 i nazwisko,

Adres e-mail,

Dane dotycz膮ce u偶ytkowania i dane dotycz膮ce plik贸w cookie.

Oczywi艣cie, wype艂nienie formularzy kontaktowych jest dobrowolne, ale pomo偶e nam lepiej zrozumie膰 Twoje potrzeby i dostosowa膰 nasz膮 obs艂ug臋 do Twoich oczekiwa艅.

Wa偶ne jest, aby艣 wiedzia艂, 偶e dbamy o Twoj膮 prywatno艣膰 i nie wymagamy 偶adnych niepotrzebnych danych osobowych. Dlatego, je艣li dane s膮 oznaczone jako opcjonalne, mo偶esz zdecydowa膰, czy chcesz je poda膰 czy nie. Jeste艣my skoncentrowani na zapewnieniu Ci jak najlepszej obs艂ugi i spe艂nieniu Twoich oczekiwa艅, dlatego przetwarzamy tylko te dane, kt贸re s膮 konieczne do 艣wiadczenia us艂ug na najwy偶szym poziomie.

Dzi臋kujemy za zaufanie, jakim darzysz Polskie Casino. Je艣li masz jakiekolwiek pytania lub w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych, nasz zesp贸艂 ds. ochrony danych jest gotowy udzieli膰 Ci wsparcia i odpowiedzie膰 na wszystkie Twoje pytania zwi膮zane z ochron膮 Twojej prywatno艣ci. Zach臋camy tak偶e do zapoznania si臋 z nasz膮 pe艂n膮 Polityk膮 prywatno艣ci, kt贸ra szczeg贸艂owo opisuje nasze zasady przetwarzania danych i dbania o Twoje bezpiecze艅stwo.

Dane osobowe pobierane z urz膮dzenia u偶ytkownika

W Polskie Casino korzystamy z danych u偶ytkownika oraz plik贸w cookie w celu efektywnego zarz膮dzania nasz膮 witryn膮 internetow膮 oraz zapewnienia Ci jak najlepszego do艣wiadczenia podczas korzystania z naszych us艂ug. Naszym celem jest dostarczenie tre艣ci i informacji, kt贸re s膮 odpowiednio dopasowane do Twoich preferencji i Twojego urz膮dzenia. Aby uzyska膰 wi臋cej szczeg贸艂owych informacji na temat plik贸w cookie i ich dzia艂ania, serdecznie zapraszamy do zapoznania si臋 z nasz膮 Polityk膮 plik贸w cookie.

Ka偶dy u偶ytkownik, kt贸ry odwiedza nasz膮 witryn臋, mo偶e w pewnym zakresie przekaza膰 nam dane osobowe. Te dane s膮 gromadzone w spos贸b zgodny z naszymi zasadami prywatno艣ci oraz obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Pragniemy Ci臋 zapewni膰, 偶e Twoja prywatno艣膰 jest dla nas priorytetem, dlatego dok艂adnie informujemy o tym, jakie dane zbieramy, w jaki spos贸b je wykorzystujemy oraz jakie masz uprawnienia w zwi膮zku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Pliki cookie s膮 jednym z mechanizm贸w, kt贸re wykorzystujemy do gromadzenia pewnych informacji o Twojej aktywno艣ci na naszej witrynie. Dzi臋ki nim mo偶emy lepiej zrozumie膰 Twoje preferencje, zachowania i potrzeby, co pozwala nam dostosowa膰 tre艣ci i ofert臋 do Twoich indywidualnych zainteresowa艅. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim urz膮dzeniu, kt贸re zawieraj膮 informacje o Twojej interakcji z nasz膮 witryn膮. Dzi臋ki nim mo偶emy optymalizowa膰 dzia艂anie naszej strony, 艣ledzi膰 ruch na witrynie, zapami臋tywa膰 Twoje preferencje oraz personalizowa膰 zawarto艣膰.

Wa偶ne jest, aby艣 wiedzia艂, 偶e zgodnie z nasz膮 Polityk膮 prywatno艣ci, zbieramy dane w spos贸b anonimowy i w 偶aden spos贸b nie identyfikuj膮 one Twojej to偶samo艣ci, chyba 偶e dobrowolnie podasz nam takie dane. Twoje dane osobowe s膮 u nas w bezpiecznych r臋kach, a my zawsze dzia艂amy w zgodzie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa dotycz膮cymi ochrony danych osobowych, w tym z Rozporz膮dzeniem og贸lnym o ochronie danych (RODO).

Cenimy sobie zaufanie, jakim darzysz nasz膮 platform臋 Polskie Casino, dlatego podejmujemy wszelkie 艣rodki w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa Twoich danych osobowych i gwarantowania, 偶e pozostaj膮 one poufne i chronione. Naszym priorytetem jest zapewnienie Ci satysfakcjonuj膮cego i bezpiecznego do艣wiadczenia podczas korzystania z naszej witryny. Je艣li masz jakiekolwiek pytania lub w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych, zach臋camy do kontaktu z naszym dzia艂em obs艂ugi klienta, kt贸ry jest gotowy s艂u偶y膰 Ci pomoc膮 i odpowiedzie膰 na wszelkie pytania zwi膮zane z ochron膮 Twojej prywatno艣ci.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych 

W Polskie Casino dbamy o pe艂ne przestrzeganie przepis贸w prawa dotycz膮cych ochrony danych osobowych. Dlatego ka偶dy proces przetwarzania danych osobowych w naszej firmie jest oparty na odpowiedniej podstawie prawnej, kt贸ra zapewnia zgodno艣膰 z przepisami o ochronie danych. Poni偶ej przedstawiamy nazwy proces贸w oraz odpowiadaj膮ce im podstawy prawne:

Subskrypcje:

Proces przetwarzania danych osobowych zwi膮zanych z subskrypcjami naszego newslettera oparty jest na Twojej wyra藕nej zgodzie. Przyjmujemy, 偶e dobrowolnie wyrazi艂e艣 zgod臋 na otrzymywanie naszych informacji i aktualizacji. Twoja zgoda jest dla nas kluczowym elementem zapewnienia Ci pe艂nego dost臋pu do atrakcyjnych tre艣ci i ofert, kt贸re przygotowujemy specjalnie dla Ciebie.

Us艂uga formularza kontaktowego:

Proces przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z naszych formularzy kontaktowych opiera si臋 na dw贸ch podstawach prawnych. Po pierwsze, w niekt贸rych przypadkach przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionego interesu, co oznacza, 偶e przetwarzanie jest niezb臋dne do zapewnienia Ci wsparcia i odpowiedzi na Twoje zapytania. Po drugie, je艣li korzystasz z formularzy kontaktowych w celu otrzymywania informacji marketingowych lub innych materia艂贸w promocyjnych, poprosimy Ci臋 tak偶e o wyra偶enie zgody na przetwarzanie Twoich danych.

Dzi臋ki odpowiednim podstawom prawnych, mo偶emy zapewni膰 Ci profesjonaln膮 obs艂ug臋 i dostarcza膰 Ci interesuj膮ce tre艣ci, jednocze艣nie przestrzegaj膮c zasad ochrony danych osobowych. Twoje dane s膮 u nas w bezpiecznych r臋kach, a my zawsze dzia艂amy w pe艂nej zgodzie z przepisami prawa dotycz膮cymi ochrony danych osobowych, takimi jak Rozporz膮dzenie Og贸lne o Ochronie Danych (RODO) i inne obowi膮zuj膮ce przepisy.

Przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionych interes贸w

W Polskie Casino przetwarzamy dane osobowe klient贸w na podstawie naszych uzasadnionych interes贸w, gdy zachodzi pow贸d biznesowy lub handlowy, kt贸ry wymaga takiego przetwarzania. W takich sytuacjach podejmujemy wszelkie 艣rodki, aby zapewni膰 ochron臋 danych osobowych klient贸w w spos贸b, kt贸ry jest uczciwy wobec klienta i nie narusza jego praw i interes贸w.

Gdy decydujemy si臋 na przetwarzanie danych osobowych klienta na podstawie naszych uzasadnionych interes贸w, zawsze poinformujemy klienta o tym fakcie. Wyja艣nimy mu, jaki konkretnie interes nas motywuje do przetwarzania jego danych oraz udost臋pnimy mu mo偶liwo艣膰 zadawania pyta艅 i wyra偶enia ewentualnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych. Wa偶ne jest, aby klient mia艂 pe艂n膮 艣wiadomo艣膰 tego, w jaki spos贸b jego dane s膮 wykorzystywane i jakie korzy艣ci dla niego z tego wynikaj膮.

Nale偶y jednak podkre艣li膰, 偶e cho膰 d膮偶ymy do zapewnienia jak najwi臋kszej transparentno艣ci i szanujemy prywatno艣膰 naszych klient贸w, to w pewnych sytuacjach nasza podstawa prawna przetwarzania danych mo偶e uniemo偶liwi膰 klientowi zg艂oszenie sprzeciwu. Istniej膮 przypadki, w kt贸rych przepisy prawne wykluczaj膮 prawo klienta do sprzeciwu wobec naszych uzasadnionych interes贸w. W takich sytuacjach podejmujemy dzia艂ania w pe艂nej zgodno艣ci z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa i dbamy o zachowanie r贸wnowagi mi臋dzy naszymi interesami a prawami i interesami klienta.

Zgoda u偶ytkownika na przetwarzania danych

Zgoda nie stanowi jedynego podstawowego kryterium ani nie jest jedyn膮 mo偶liw膮 przes艂ank膮 do przetwarzania danych osobowych klienta. W PRZETWARZANIE NA PODSTAWIE ZGODY KLIENTA b臋dziemy przetwarza膰 dane osobowe na mocy zgody klienta w sytuacjach, w kt贸rych korzystanie z innej w艂a艣ciwej podstawy prawnej nie b臋dzie mo偶liwe lub gdy zdecydujemy si臋 nie opiera膰 na takiej podstawie (np. w celu zapewnienia zgodno艣ci z przepisami prawa lub ze wzgl臋du na uzasadnione interesy). 

Klient zachowuje prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, u偶ywaj膮c tego samego sposobu, kt贸rym pocz膮tkowo udzieli艂 zgody. Je艣li klient postanowi wycofa膰 swoj膮 zgod臋, zbadamy, czy istnieje inna podstawa prawna umo偶liwiaj膮ca dalsze przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku poinformujemy klienta o tej sytuacji. Wycofanie zgody nie wp艂ynie na legalno艣膰 dzia艂a艅 zwi膮zanych z przetwarzaniem danych, kt贸re mia艂y miejsce przed wycofaniem zgody.

W celu wyeliminowania jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci, pragniemy podkre艣li膰, 偶e w sytuacjach, w kt贸rych nie b臋dzie mo偶liwe zastosowanie innej podstawy prawnej lub zdecydujemy si臋 z niej nie korzysta膰 (np. w przypadku naszych uzasadnionych interes贸w), b臋dziemy przetwarza膰 dane osobowe klienta na podstawie jego zgody.

W przypadkach, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody klienta (kt贸r膮 zawsze pozyskamy w spos贸b zrozumia艂y dla klienta), KLIENT MA PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE, u偶ywaj膮c sposobu, w jaki zgoda zosta艂a pocz膮tkowo udzielona.

Je艣li klient zdecyduje si臋 skorzysta膰 z prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt na adres korespondencyjny lub podany poni偶ej adres e-mail), ustalimy, czy istnieje w tym czasie inna podstawa prawna umo偶liwiaj膮ca przetwarzanie jego danych osobowych (np. obowi膮zuj膮ce nas przepisy prawne), uprawniaj膮ca nas (lub zobowi膮zuj膮ca) do przetwarzania danych osobowych klienta bez jego zgody, o czym zostanie on poinformowany.

Klient mo偶e odm贸wi膰 udost臋pnienia danych osobowych, jednak偶e w przypadku odmowy udost臋pnienia danych wymaganych do 艣wiadczenia us艂ug, 艣wiadczenie tych us艂ug klientowi mo偶e by膰 niemo偶liwe (zw艂aszcza je艣li zgoda klienta jest jedyn膮 dost臋pn膮 podstaw膮 prawn膮).

Podkre艣lamy, 偶e zgoda klienta nie stanowi jedynego prawid艂owego podstawienia umo偶liwiaj膮cego nam przetwarzanie jego danych osobowych. W powy偶szym poprzednim fragmencie precyzowali艣my r贸偶ne podstawy prawne, na kt贸rych mo偶emy przetwarza膰 dane osobowe klienta w okre艣lonych celach.

Inne cele przetwarzania danych

Mo偶emy by膰 zobowi膮zani do wykorzystywania danych osobowych oraz przechowywania ich w celu zapewnienia ochrony przed stratami, ochrony praw, prywatno艣ci, bezpiecze艅stwa lub w艂asno艣ci naszej oraz innych stron, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane przez ograniczony czas, gdy jest to konieczne do uzasadnionych cel贸w biznesowych lub prawnych. Dba艂o艣膰 o to, aby nasze us艂ugi chroni艂y informacje przed przypadkowym lub nieuprawnionym usuni臋ciem, powoduje, 偶e mo偶liwe jest istnienie op贸藕nienia mi臋dzy usuni臋ciem informacji przez klienta a usuni臋ciem kopii danych z naszych aktywnych system贸w oraz kopii zapasowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Udost臋pnianie danych stronom trzecim

Udost臋pniamy Twoje dane Google Ireland Limited z kilku wa偶nych powod贸w, kt贸re przyczyniaj膮 si臋 do zapewnienia Ci optymalnej obs艂ugi. Google Ireland Limited wspomaga nas poprzez 艣wiadczenie r贸偶norodnych us艂ug, takich jak Google Analytics, kt贸ry pozwala nam monitorowa膰 i analizowa膰 korzystanie z naszej strony polskiekasyno.com. Dzi臋ki temu mo偶emy lepiej zrozumie膰 potrzeby naszych u偶ytkownik贸w i dostosowa膰 nasze us艂ugi do ich oczekiwa艅. Dodatkowo, Google Tag Manager umo偶liwia nam efektywne zarz膮dzanie tagami, co przek艂ada si臋 na lepsz膮 funkcjonalno艣膰 i personalizacj臋 naszej witryny. 

Google Drive natomiast jest wykorzystywany do bezpiecznego przechowywania i zarz膮dzania kopiami zapasowymi, co gwarantuje ochron臋 Twoich danych w przypadku ewentualnych awarii. Dzi臋ki wykorzystaniu tych narz臋dzi dostarczanych przez Google Ireland Limited mo偶emy ci膮gle doskonali膰 nasze us艂ugi i zapewni膰 Ci jak najlepsze do艣wiadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej. Twoja prywatno艣膰 i bezpiecze艅stwo danych s膮 dla nas priorytetem, dlatego wsp贸艂pracujemy z renomowanymi dostawcami, takimi jak Google, aby zagwarantowa膰 Ci wysoki poziom ochrony Twoich danych osobowych.

Uprawnione udost臋pnianie Twoich danych

Z poszanowaniem pozosta艂ych postanowie艅 niniejszej Polityki prywatno艣ci, dane osobowe klienta mog膮 by膰 udost臋pniane uprawnionym stronom trzecim znajduj膮cym si臋 zar贸wno na obszarze UE/EOG, jak i poza nim, w przypadkach, w kt贸rych takie udost臋pnienie jest dozwolone lub wymagane przez przepisy ochrony danych osobowych i/lub innych przepis贸w prawa. Owe uprawnione strony trzecie to mi臋dzy innymi wewn臋trzne jednostki firmy Polskie Casino, inne zewn臋trzne strony trzecie oraz organizacje, takie jak organy wymiaru sprawiedliwo艣ci, firmy ksi臋gowe i audytorskie, organy regulacyjne, w艂a艣ciwe w艂adze oraz dostawcy marketingu cyfrowego. W niekt贸rych przypadkach mo偶emy tak偶e przekazywa膰 dane osobowe organizacjom, kt贸re przedstawi艂y nam klienta, stronom trzecim, kt贸rym klient wyrazi艂 zgod臋 na udost臋pnienie danych, oraz wszelkim innym stronom trzecim, kt贸rym musimy przekaza膰 dane osobowe klienta w celu 艣wiadczenia mu odpowiednich produkt贸w i/lub us艂ug. Zakres udost臋pnianych danych osobowych zale偶y od produkt贸w lub us艂ug, z kt贸rych korzysta klient.

W przypadku przekazywania takich danych osobowych poza terytorium EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), stosujemy wszelkie niezb臋dne i odpowiednie 艣rodki bezpiecze艅stwa. Ponadto, w ramach dzia艂alno艣ci mo偶emy udost臋pnia膰 informacje osobowe firmom powi膮zanym, sp贸艂kom zale偶nym oraz partnerom biznesowym lub nast臋pcom prawnym naszej dzia艂alno艣ci. Szczeg贸艂y dotycz膮ce przekazywania danych osobowych poza terytorium EOG zosta艂y opisane poni偶ej. Nale偶y zaznaczy膰, 偶e dane osobowe klienta nigdy nie b臋d膮 udost臋pniane stronom trzecim w celach marketingowych, chyba 偶e klient wyrazi na to wyra藕n膮 zgod臋.

Udost臋pnianie danych innym odbiorcom

Odpowiednie dane zostan膮 tak偶e ujawnione lub udost臋pnione (we wszystkich przypadkach zgodnie z postanowieniami przepis贸w ochrony danych osobowych) cz艂onkom i kadrze firmy Polskie Casino, innym jednostkom w firmie Polskie Casino (na przyk艂ad w celu spe艂nienia wymog贸w prawnych) oraz innym powi膮zanym podmiotom oraz podwykonawcom na terenie Unii Europejskiej, je艣li ma to zastosowanie do cel贸w okre艣lonych w niniejszej Polityce prywatno艣ci (wraz z naszymi us艂ugodawcami 艣wiadcz膮cymi klientowi funkcje serwisu i/lub inne us艂ugi). Informacje osobowe zostan膮 przez nas udost臋pnione tylko w celu 艣wiadczenia klientowi 偶膮danych us艂ug lub z innego powodu zgodnego z przepisami prawa (co obejmuje uprawnione ujawnienie niewymagaj膮ce uzyskania zgody klienta).

Takie uprawnione ujawnienie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych (przyk艂adowo wszystkie nasze podmioty przetwarzaj膮ce dane b臋d膮 przestrzega膰 wymog贸w wspomnianych przepis贸w ochrony danych osobowych oraz restrykcyjnego obowi膮zku zachowania poufno艣ci uzyskanych informacji, r贸wnie偶 przez ich pracownik贸w). Wspomniani us艂ugodawcy (nasze podmioty przetwarzaj膮ce dane) r贸wnie偶 wype艂niaj膮 inne obowi膮zki prawne (zw艂aszcza te okre艣lone w artykule 28 rozporz膮dzenia GDPR). Dane osobowe klienta nigdy nie zostan膮 udost臋pnione stronom trzecim w celach marketingowych (chyba 偶e klient wyrazi na to zgod臋).

Komunikacja 

komunikacja, kontakt, contact

Klient jest 艣wiadomy, 偶e dane wysy艂ane przez Internet mog膮 by膰 przesy艂ane mi臋dzy r贸偶nymi pa艅stwami, nawet je艣li nadawca i odbiorca informacji znajduj膮 si臋 w tym samym kraju. Polskie Casino nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechanie dzia艂ania klienta lub innej strony trzeciej w zwi膮zku z danymi osobowymi przed ich odebraniem przez nas. Obejmuje to mi臋dzy innymi przesy艂anie danych osobowych dowolnymi metodami (np. aplikacje WhatsApp, Skype, Dropbox itp.) od klienta do Polskie Casino przez kraj o ni偶szym poziomie ochrony danych osobowych ni偶 obowi膮zuj膮cy na terenie Unii Europejskiej.

Ponadto, Polskie Casino nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za bezpiecze艅stwo danych podczas ich przesy艂ania przez Internet, chyba 偶e odpowiedzialno艣膰 ta wynika bezpo艣rednio z przepis贸w prawa obowi膮zuj膮cych w kraju administratora danych.

Prawdziwo艣膰 danych osobowych

Jeste艣my zaanga偶owani w zapewnienie, 偶e przechowywane dane osobowe klienta s膮 jak najbardziej aktualne i dok艂adne. Klient ma prawo w dowolnym momencie sprawdzi膰 swoje dane, kontaktuj膮c si臋 z nami za pomoc膮 opisanych poni偶ej metod. Je艣li zauwa偶ymy jakiekolwiek nieprawid艂owo艣ci, niezw艂ocznie je skorygujemy lub usuniemy, je艣li b臋dzie to konieczne. Zach臋camy do zapoznania si臋 z poni偶sz膮 list膮 praw klienta, kt贸re s膮 zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami ochrony danych osobowych.

艁膮cza do serwis贸w stron trzecich

Udost臋pniamy 艂膮cza do witryn internetowych stron trzecich, kt贸re s膮 wyra藕nie oznaczone. Jednak偶e, nie ponosimy 偶adnej odpowiedzialno艣ci za tre艣ci (ani nie promujemy tre艣ci) takich witryn internetowych, w艂膮czaj膮c w to ich polityki prywatno艣ci oraz podejmowane dzia艂ania zwi膮zane z przetwarzaniem danych. Zach臋camy do zapoznania si臋 z polityk膮 prywatno艣ci dost臋pn膮 na witrynie internetowej strony trzeciej.

Przesy艂anie danych poza terytorium EOG

Dane osobowe klienta b臋d膮 przesy艂ane poza teren EOG lub do innego kraju spoza EOG jedynie w nast臋puj膮cych przypadkach: gdy Komisja Europejska uzna ten kraj za oferuj膮cy adekwatny poziom ochrony (list臋 鈥瀔raj贸w zaufanych鈥 mo偶na znale藕膰 tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ), gdy klient wyrazi na to zgod臋, b臋dzie to wymagane do spe艂nienia warunk贸w lub wykonania umowy mi臋dzy klientem a firm膮 Polskie Casino, lub gdy b臋dzie to konieczne do spe艂nienia innych zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z przepis贸w prawa.

W przypadku przesy艂ania danych osobowych poza terytorium EOG w ramach firmy Polskie Casino lub do partnera biznesowego firmy Polskie Casino, podejmiemy wszelkie konieczne 艣rodki bezpiecze艅stwa, aby zapewni膰 ten sam poziom ochrony i te same standardy, jak te obowi膮zuj膮ce na terenie EOG. Klient mo偶e uzyska膰 opis takich 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa, kontaktuj膮c si臋 z nami pod poni偶szym adresem.

Zawarte zostan膮 umowy obejmuj膮ce standardowe klauzule umowne UE (klauzule wzorcowe UE), nak艂adaj膮ce na podmiot odbieraj膮cy dane osobowe zobowi膮zanie stosowania tych samych standard贸w, co te obowi膮zuj膮ce na terenie EOG. W przypadku przes艂ania danych na terytorium USA do podmiotu zarejestrowanego w Privacy Shield (architektura potwierdzaj膮ca ochron臋 danych osobowych), przyjmiemy, 偶e podmiot ten zapewnia ten sam poziom ochrony, co przyj臋ty przez Komisj臋 Europejsk膮.

Prawa podmiotu danych

Firma Polskie Casino zobowi膮zuje si臋 do jak najlepszego umo偶liwienia klientowi skorzystania z jego praw dotycz膮cych danych osobowych. W niekt贸rych przypadkach, aby klient m贸g艂 skorzysta膰 z tych praw, mo偶e by膰 wymagane potwierdzenie jego to偶samo艣ci.

Klient ma prawo do:

  • Dost臋pu do swoich danych osobowych,
  • Otrzymania elektronicznej kopii swoich danych osobowych w celu przeniesienia ich do innego podmiotu,
  • Sprostowania swoich danych osobowych, je艣li s膮 niekompletne lub niedok艂adne,
  • Usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w okre艣lonych okoliczno艣ciach zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem.

Aktualizacja tej polityki prywatno艣ci

W naszej witrynie stosujemy narz臋dzie do por贸wnywania kasyn w celu poprawy komfortu u偶ytkowania. Gdy u偶ytkownik zdecyduje si臋 na por贸wnanie kasyn i kliknie na nie, korzystamy z funkcji por贸wnywania, kt贸ra przechowuje okre艣lone dane w funkcji sessionStorage przegl膮darki internetowej u偶ytkownika.

Pragniemy podkre艣li膰, 偶e nie przetwarzamy 偶adnych danych osobowych za po艣rednictwem tej por贸wnywarki. Dodatkowo, przechowujemy wizualny stan paska narz臋dzi por贸wnywarki, kt贸ry informuje, czy jest on 鈥瀘twarty鈥, 鈥瀦amkni臋ty鈥 czy 鈥瀦minimalizowany鈥.

Te informacje o stanie pozwalaj膮 nam zachowa膰 preferowany widok paska narz臋dzi podczas kolejnych wizyt u偶ytkownika.

Pytania dotycz膮ce Polityki Prywatno艣ci i Serwisu

W razie pyta艅 lub komentarzy dotycz膮cych naszych zasad prywatno艣ci lub ch臋ci skorzystania z praw zwi膮zanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt z naszym zespo艂em ds.  danych osobowych pod adresem: [email protected]

Zmiany w tej Polityce Prywatno艣ci

Firma Polskie Casino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatno艣ci w dowolnym momencie. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony, odnosz膮c si臋 do daty ostatniej aktualizacji. Je偶eli wprowadzone zmiany wp艂yn膮 na czynno艣ci wykonywane na podstawie zgody U偶ytkownika, Polskie Casino zbierze now膮 zgod臋 od U偶ytkownika, o ile b臋dzie to wymagane.